Počítač a malé děti


Pokud má mnoho rodiÄů v dneÅ¡ní dobÄ› nÄ›co v oblibÄ›, pak je to posadit malé dítÄ› pÅ™ed poÄítaÄ a nÄ›co mu tam pustit. Myslíte si, že nÄ›co takového je ideální? Mnoho rodiÄů má pocit, že jen díky nÄ›Äemu takovému své dítÄ› zabaví a daný rodiÄ bude mít aspoň na chvíli klid na to, aby si například vypil kávu a najedl se.

tablet a poÄítaÄ

Je pochopitelné, že není nic jednoduchého zabavit malé dítÄ›, ale kolikrát opravdu není ideální posadit malé dítÄ› pÅ™ed poÄítaÄ a nechat jej, aÅ¥ se dívá, abyste mÄ›li Äas pro sebe. Mnoho rodiÄů to navíc jeÅ¡tÄ› dÄ›lá tak, že dané dítÄ› posadí velmi blízko a nÄ›co takového rozhodnÄ› není vhodné. Poté se diví tomu, když se zjistí, že má dané dítÄ› problém s oÄima.

Jestliže máte tendenci dítÄ›ti pouÅ¡tÄ›t pohádky, udÄ›lali byste daleko lépe, pokud byste dané pohádky pouÅ¡tÄ›li na televizi, dítÄ› dávali do rozumné vzdálenosti a jeÅ¡tÄ› dané pohádky nepouÅ¡tÄ›li neustále ale jen jednou za Äas. Jestliže chcete mít jistotu, že kvůli vám a vaÅ¡emu přístupu nebude mít jednou dítÄ› problém s oÄima, opravdu by bylo dobré to zvážit.

PoÄítaÄ opravdu není vhodnou volbou a to, i když si nÄ›kteří rodiÄe mohou myslet, že nÄ›co takového vhodnou volbou je.

Å¡edý poÄítaÄ

DítÄ› by se mÄ›lo k poÄítaÄi dostat co nejpozdÄ›ji to jen půjde. Nebylo by na Å¡kodu, pokud by dítÄ› mÄ›lo normální dÄ›tství v tom smyslu, že nebude neustále sedÄ›t u poÄítaÄe.

Jakmile zaÄne chodit dítÄ› do Å¡koly, je pochopitelné, že bude poÄítaÄ potÅ™ebovat, protože uÄitelé zadávají spoustu vÄ›cí právÄ› na poÄítaÄi, ale do té doby s ním nemusí mít nic spoleÄného.

Mnoho dÄ›tí bude rádo za to, pokud budou mít normální dÄ›tství v tom smyslu, že budou lozit po stromech, jezdit na kole apod. NÄ›co takového je mnohem zábavnÄ›jší, než sedÄ›t doma u poÄítaÄe. DítÄ› se navíc díky nÄ›Äemu takovému může nauÄit daleko více, než pokud bude jen sedÄ›t na poÄítaÄi nebo na telefonu. DopÅ™ejte dítÄ›ti opravdové dÄ›tství a to v reálném svÄ›tÄ›.