Bible, korán a védy

Každé náboženství má svou svatou knihu, která v sobě nosí texty určené většinou jednomu konkrétnímu náboženství. Znalost příběhů, které v sobě tyto knihy ukrývají, může být obohacením pro ostatní kultury a náboženství. Rozhodně by mohlo toto poznání vést k náboženské toleranci, kterou má celý svět zapotřebí.
svatý korán
·        Zvláště v dnešní době, kdy do našich životů zasahují extrémisté, kteří se ohánějí nějakou vírou, ale většinou s ní nemají mnoho společného.
Knihu, kterou určitě zná každý, je BIBLE. Přesto, že nemusíte být věřící, určitě se vám některé biblické příběhy vybaví. Bible je svatou knihou pro dvě miliardy lidí na naší planetě. Což z ní dělá nejvýznamnější knihu světa. Tato „Kniha knih“ je rozdělena na dvě části.
1)      Starý zákon– křesťanům a židům je tato kniha společná. Je v ní zachycena historie židovského národa. Jsou tu zaznamenány desítky příběhů a proroctví, které podle legendy zanechal lidem Bůh.
2)      Nový zákon– v něm je popisován život a smrt Ježíše Krista.
ruce nad knihou

Každá víra se potřebuje o něco opřít

Druhou nejvýznamnější knihou v oblasti náboženství je KORÁN. Tato kniha je svatou pro všechny, kteří vyznávají islámské náboženství, tedy pro muslimy. Těchto věřících je přibližně jedna miliarda a osm set tisíc. Muslimové věří, že obsah koránu byl vyprávěn archandělem Gabrielem po dobu třiadvaceti let proroku Muhammadovi.
kříž na bibly
o   I v této knize se objevuje postava Ježíše.
o   Není tu ale Synem božím, nýbrž prorokem a léčitelem.
Třetí nejdůležitější knihou světa je VÉDY. Toto dílo je svaté pro devět set milionů lidí, kteří jsou vyznavači hinduizmu. Kniha je stará asi tři a půl tisíce let a obsahuje oslavné písně, rituální modlitby, odborné texty a například ještě popis stvoření světa. Jednou z hlavních myšlenek je teorie o reinkarnaci.
·         Všechna tři náboženství mají v sobě zakomponovánu zejména lásku k bližnímu.